Tutorials

Her vil jeg poste en oversikt over tutorials/opplæringer:
Here I will post an overview over my tutorials:

Tutorial c2cEnglish and Norwegian

Usynlig felling – invisible decrease:

Stikk nåla ned i det ytterste maskeleddet(det som er mot deg) i neste maske, og så videre i det ytterste makeleddet i neste m – bilde 1 og 2. Trekk så tråden igjennom disse to løkkene, og da vil du ha 2 løkker igjen på nåla – bilde 3, trekk tråden igjennom disse to. Da vil du få «usynlig felling» som ser bedre ut enn om du feller på vanlig måte.

Insert your needle in the next stitch, but on the front loop only(the one towards you), and onto the next stitch in that front loop only – picture 1 and 2. Yarn over and pull through those two loops, picture 3, and yarn over and pull through the last two loops. This will make your decrease «invisible» and much neater than normal decrease. 

Skifting av farge – colorchanges:

For å få fine fargeoverganger så kan jeg vise den måten jeg bruker.
Når du er på siste maske, så stopper du opp isteden for å ta tråden igjennom en siste gang, og plukker opp den nye fargen og trekker den igjennom istedet. Så kan du hekle videre og da vil det se slik ut som på bilde 3.

This is how I do to get those neat colorchanges. 
When you are at the last stitch, instead of pulling the yarn through the loops that last time, you stop and pick up your new color and pull that through instead. Then it will look like in picture 3.